Kaltverguss Bornit:
 
 
Kaltverguss
 
Описание
Разход кг/м2
Опаковка
 
             
 
 
Kaltverguss (Cold Sealing Compound)

Двукомпонентен течен полисулфиден уплътнител (запечатка). За запечатване на хоризонтални фуги в сгради, индустриални зони, пътно строителство, бензиностанции, паркинги, гаражи, канали и др. Саморазливен, след изсъхване остава еластичен.
Отговаря на изискванията на DIN 18540-F. Устойчив на горива и масла.
Изисква предварително грундиране на основата.
Цвят – сив, черен.
в зависимост
от размера
на фугата
кофа - 2,5 л

кофа - 4 л

кофа - 10 л