Fugenspachtel Bornit:
 
 
Fugenspachtel
 
Описание
Разход кг/м2
Опаковка
 
             
 
 
Fugenspachtel (Cold Joint Sealant)

Двукомпонентен течен полисулфиден уплътнител (запечатка). За запечатване на вертикални и наклонени фуги в сгради, индустриални зони, пътно строителство, бензиностанции, паркинги, гаражи, канали и др. След изсъхване остава силно еластичен с висока механична якост. Отговаря на изискванията на DIN 18540-F. Устойчив на горива, минерални масла и солена вода.
Изисква предварително грундиране на основата.
Цвят – сив, черен.
в зависимост
от размера
на фугата
кофа - 2,5 л

кофа - 4 л