Siloanstrich Bornit:
 
 
Siloanstrich
 
Описание
Разход кг/м2
Опаковка
 
             
 
 
Siloanstrich (Silo Coating)

Битумно защитно покритие за силози и торни ями. За хидроизолиране и защита на бетони, мазилки, зидарии, дърво и желязо. За силози с кръгла форма, торни ями, складове за фуражи, подвижни бункери, резервоари за течен тор и др. За ръчно и машинно полагане. Съдържа разтворители. Изисква предварително грундиране на основата.
Цвят – черен.
0,4 л/м2
кофа - 10 л
(палет - 45 бр)

кофа - 25 л
(палет - 18 бр)

варел - 200 л