KTW 100 Bornit:
 
 
KTW 100
 
Описание
Разход кг/м2
Опаковка
 
             
 
 
KTW 100

Битумно защитно покритие за силози, торни ями, складове за фуражи, подвижни бункери, резервоари за течен тор и др. За защита от влага на повърхности в допир с питейна вода и храни. Устойчив на температура до +100°C. За ръчно и машинно полагане. Съдържа разтворители. Изисква предварително грундиране на основата.
0,4 л/ м2
кофа - 10 л
(палет - 45 бр)

кофа - 25 л
(палет - 18 бр)

варел - 200 л