Korrosionsschutz Bornit:
 
 
Korrosionsschutz
 
Описание
Разход кг/м2
Опаковка
 
             
 
 
Korrosionsschutz (Corrosion Preventer)

Антикорозийно и защитно битумно покритие за защита на метала от корозия. Защитава повърхността от разредени киселини, дим и пара. Устойчив на химикали съгласно DIN 53 168.
Съдържа разтворители.
Цвят – черен.
0,4 l / m2
кофа - 10 л
(палет - 45 бр)

кофа - 25 л
(палет - 18 бр)

варел - 200 л